Tijdens het kennismakingsgesprek gaan we na of we wat  voor elkaar kunnen betekenen. Klikt het tussen ons? Zo ja, dan neem ik in het vervolggesprek uitgebreid de tijd om jullie wensen en vragen te bespreken. Deze vormen de basis voor het geboorteplan; een lijst met wensen waar ik en andere betrokken zorgverleners tijdens en na de bevalling zo reëel mogelijk rekening mee kunnen houden. 

In de volgende 1 à 2 gesprekken geven we aandacht aan informatie, eventuele ervaringen met eerdere bevallingen, ontspanningsoefeningen, ademhaling en verwachtingen ten aanzien van mij als doula. Dit zijn mooie gesprekken om vertrouwen te krijgen in het geboorteproces, jouw rol daarin en die van de partner, eventuele angsten of onzekerheden te bespreken, jullie wensen en mijn bijdrage als doula. 

Als de bevalling begonnen is kom ik naar je toe ongeacht het tijdstip van de dag of 
nacht, of het bij je thuis is, het geboortecentrum of het ziekenhuis. Ik kan je helpen 
bij het ademhalen, andere houdingen opperen, masseren, uitleg geven, bemoedigen, 
de rust en intimiteit bewaren, je partner ontlasten of handvatten aanreiken zodat hij 
aan zijn behoefte kan voldoen om zijn vrouw bij te staan. Ik blijf gedurende de hele 
bevalling en korte tijd daarna bij je ; ik ben er vóór jullie, tenzij je momenten hebt 
dat jullie alleen willen zijn. Tussendoor zal de verloskundige of gynaecoloog je ook 
in de gaten blijven houden. 

Zo werken we allemaal samen aan een zo prettig en positief mogelijke bevalling voor je, ook al kan het soms anders lopen. 

Na de bevalling kom ik binnen 1 a 2 weken op kraamvisite om met jullie te praten over de bevallings- ervaringen en hoe de begeleiding voor jullie is geweest. Ter afronding krijgen jullie mijn geboorteverslag als herinnering aan deze bijzondere gebeurtenis. 

Kosten 
Na het kennismakingsgesprek spreek ik met jullie het totaalbedrag af. Momenteel (2013) worden de kosten voor een doula soms (gedeeltelijk) vergoed. Vraag hiernaar bij je zorgverzekeraar.